Archiv rubriky ◊ Doporučená literatura ◊

25 Úno 2012 Báseň Poštovní schránka
 |  Rubrika: Doporučená literatura  | Štítky: ,  | Zanechte komentář

Poštovní schránka na rohu ulice,jiri wolker
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.

Jiří Wolker se v této básni ze sbírky Host do domu snaží lidem ukázat krásu jedné naprosto všední věci, jakou je poštovní schránka.

Přirovnává ji zde k modře kvetoucí rostlině, ke které se čmeláci – pošťáci slétávají, aby odnesli pyl – psaníčka na další paseku. Autor také naráží na problematiku ochrany soukromí odhaleného v dopise. Když říká: „ svěřují se jí docela“, má tím na mysli fakt, že ,víceméně, každý gramotný člověk si může obsah korespondence přečíst a dostat se tak například k osobním údajům nebo delikátním problémům.

Jsem toho názoru, že z básně se dá mezi řádky vyčíst básníkův vztah k tomuto obyčejnému předmětu. Autor zde rázně odsuzuje postoj, podle kterého by snad poštovní schránka měla být něčím nepodstatným či dokonce zbytečným. Naopak. Jedná se o úctyhodnou památku dob minulých, kdy se ještě psaní psala perem a ne klávesami, kdy se na odpověď adresáta muselo čekat jako na smilování Boží a kdy odeslání korespondence nebylo otázkou jednoho kliknutí myší, potkanem či krysou.

23 Říj 2011 ORIAH MOUNTAIN DREAMER:POZVÁNÍ
 |  Rubrika: Doporučená literatura  | Štítky:  | Zanechte komentář

Zase se mi potvrdila známá věta: „Náhody neexistují „.

Zašla jsem si po delší době do antikvariátu, našla “ svůj “ regál s nápisem Psychologie / pan majitel pod tímto pojmem skladuje všechno, s čím si neví tak úplně rady, takže někdy je opravdu legrační sledovat, jaké tituly tu leží vedle sebe -  ale ještě zábavnější bylo zjištění, co všechno se dá napěchovat pod nápis Čtení pro ženy – to je na samostatný článek /, vzala do ruky první knížku, která mi padla do oka a BYLA TO ONA!

Doma jsem jí přečetla na jeden zátah a během týdne pak ještě dvakrát.

Napsala jí žena a asi jí ženy pochopí – spíše procítí – jinak než muži, ale myslím, že přečíst si jí může každý a určitě si tam najde něco, co ho osloví. Kromě obecných úvah o hledání smyslu života má čtenář možnost nahlédnout skutečného života autorky, která, přestože je sama lektorkou mnoha kurzů o pozitivním myšlení, přiznává své vlastní strachy a selhání. Právě proto je možné věřit tomu, co říká, porozumět tomu, co pochopila a čemu věří…

Tady to je: ORIAH MOUNTAIN DREAMER:POZVÁNÍ

A namátkou název jedné z kapitol:

CHCI VĚDĚT, ZDA DOKÁŽEŠ ŽÍT S NEZDAREM, MÝM I TVÝM,

A PŘESTO STÁT NA BŘEHU JEZERA

A DO STŘÍBRA ÚPLŇKU KŘIČET: “ ANO ! „

03 Říj 2011 Chalíl Džibrán: Prorok
 |  Rubrika: Citáty, Doporučená literatura  | Štítky:  | Zanechte komentář

Nabízím k přečtení a k zamyšlení jednu z nejhezčích básní o lásce, jakou znám.

O lásce:

Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.
A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími
perutěmi.
A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák,
pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí
na kříž.
Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také
průklest.
Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše
nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům, lnoucím
k zemi, a otřásá jimi.
Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni,
abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.
To vše má láska s vámi učinit, abyste mohli
poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se
stali zlomkem srdce života.
Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu
a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji
nahotu a odešli z mlatu lásky
do jednotvárného světa bez střídání ročních dob,
kde se budete smát, ne však celým svým smíchem,
a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.
Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.
Neboť lásce postačuje láska.
Milujete-li, neměli byste říkat: „V mém srdci je
Bůh“, ale spíše byste měli říci: „Jsem v srdci Boha!“
A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh
lásky, neboť láska, uzná-li vás toho hodnými, bude
sama řídit váš běh.
Láska nemá jiné přání než naplnit sebe samu.
Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká
přání, pak ať jsou to tato přání:
Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou
píseň noci.
Poznat bolest z přemíry něhy.
Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.
Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem
a vzdávat díky za další den lásky;
odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky;
vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost
v srdci a s písní chvály na rtech.

05 Čvc 2011 Doporučuji knížku: Daniel Gottlieb: Dopisy Samovi
 |  Rubrika: Doporučená literatura, Děti, Vztahy  | Štítky:  | 2 Komentářů

dopisy samoviJestli máte pocit, že starostí je nad hlavu, že jste na všechno sami, že život se s vámi nemazlí, že byste mohli být zdravější a bohatší, zkrátka, jestli si někdy rádi postěžujete, zafňukáte a potřebujete politovat, zkuste se začíst do téhle knížky.

S autorem se život opravdu nemazlil, nenadělil mu ani šťastné dětství, ani příliš ideální manželství, o zdraví se od určité chvíle nedá ani mluvit. A on se musí, vlastně tady je na místě použít jiné slovo, a sice slovo CHCE, tomu všemu postavit, má-li pro něj slovo život být hodno svého významu. A jen se mu trochu podaří zvládat překážky svého vlastního života, stává se svědkem dalšího lidského neštěstí v podobě zdravotního postižení svého jediného vnuka.

Knížka je ale psána jemným, laskavým způsobem, kdy autor s pokorou, kterou získal během svého vlastního životního příběhu, přijímá i osud svého vnuka a snaží se mu ho ulehčit, stejně jako být oporou své dceři, matce toho malého chlapce, že vás četba určitě spíše posílí, než že byste po přečtení byli plni smutku a depresivních myšlenek.

A na své vlastní problémy se pravděpodobně podíváte z jiného úhlu pohledu.

18 Čer 2011 Recenze na knihu ČTYŘI DOHODY
 |  Rubrika: Doporučená literatura  | Štítky:  | 2 Komentářů

Myslím, že věci, které je naše mysl připravená pochopit, do kterých jsme dozráli, prostě přijdou do našeho života samy.

Ale není špatné jim i trochu pomoci – proč ne? Zase jsme u staré známé věty „Když je žák připraven, učitel se objeví“, jinými slovy a jiným citátem „ Když je strom zralý, spadne se stromu sám, neexistuje nic jako nevhodná doba“.

Oba tyto výroky mám hodně ráda, myslím, že jsou pravdivé. I když další můj oblíbený výrok praví: „ Kolik je lidí, tolik je pravd“. Ale pokročme od citátů k věci, a tou je nabídka knížek a filmů, které, alespoň podle mého názoru, stojí za to přečíst nebo shlédnout. Vy, kteří už je dávno znáte, to berte tak, jako že máme stejný vkus a přečtěte si je klidně po čase znovu. Protože s každou novou životní zkušeností, dá se tedy říct s každým přibývajícím rokem, si pro sebe v knihách i filmech člověk objeví novou rovinu příběhu, vidí a chápe ho jinak, než dřív, objeví souvislosti, kterých si poprvé vůbec nevšiml. Dnes doporučuji tuto knihu:

Don Miquel Ruiz: ČTYŘI  DOHODY.

Tahle knížka je takovým slabikářem pro nás všechny, kteří chceme prožívat lepší kvalitu života. Života, o kterém rozhodujeme sami, víme, jak ho nasměrovat, ovlivnit. Poznáme prostředky a návody, jak nežít jen na „ autopilota“, jak se nenechat se bezmocně vláčet okolnostmi, jak nebýt bezmocnou  „obětí“.

Prostě to zkuste. Čtěte. Schválně, jestli někdo napíše, že ho to ale vůbec nebavilo a že praštil knížkou někam do rohu už při první kapitole.

Nemá cenu rozepisovat se o obsahu, knížka je volně ke stažení / i když mít vlastní je moc fajn, dá se v ní namátkou zalistovat každý den a každá věta, na kterou náhodou narazíte, je námětem na přemýšlení. Nabízím jen název těch čtyř dohod:

  • NEHŘEŠTE SLOVEM
  • NEVYTVÁŘEJTE SI DOMNĚNKY
  • NEBERTE SI NIC OSOBNĚ
  • DĚLEJTE VŠECHNO, JAK NEJLÉPE UMÍTE, ALE NE LÉPE

Pěkné čtení přeji. M.